Aktualności

benzyloizopropyloamina,

Warunki wyglądu : Duży przezroczysty kryształ.

Warunki przechowywania : Przechowywać w chłodnym, wentylowanym magazynie. Przechowywać z dala od ognia i ciepła. Powinny być przechowywane oddzielnie od środka utleniającego, unikać mieszanego przechowywania za wszelką cenę. Wyposaż w odpowiednią różnorodność i ilość sprzętu przeciwpożarowego. Miejsce przechowywania powinno być wyposażone w sprzęt do awaryjnego usuwania wycieków i odpowiednie materiały do ​​przechowywania.

image


Czas wysłania: Lip-06-2021