Aktualności

Kwasy organiczne odnoszą się do niektórych związków organicznych o kwasowości. Najpopularniejszym kwasem organicznym jest kwas karboksylowy, którego kwasowość pochodzi z grupy karboksylowej. Metylowapń, kwas octowy itp. to kwasy organiczne, które mogą reagować z alkoholami, tworząc estry.

★Rola kwasów organicznych w produktach wodnych

1. Złagodzić toksyczność metali ciężkich, przekształcić cząsteczkowy amoniak w wodzie akwakultury i zmniejszyć toksyczność toksycznego amoniaku.

2. Kwas organiczny ma funkcję usuwania zanieczyszczeń olejowych. W stawie znajduje się film olejowy, więc można użyć kwasu organicznego.

3. Kwasy organiczne mogą regulować pH wody i równoważyć funkcje wody.

4. Może zmniejszać lepkość wody, rozkładać materię organiczną przez flokulację i kompleksowanie oraz poprawiać napięcie powierzchniowe wody.

5. Kwasy organiczne zawierają dużą liczbę środków powierzchniowo czynnych, które mogą kompleksować metale ciężkie, szybko detoksykować, zmniejszać napięcie powierzchniowe w wodzie, szybko rozpuszczać tlen w powietrzu w wodzie, poprawiać zdolność zwiększania tlenu w wodzie i kontrolować pływającą głowicę.

★Błędy w stosowaniu kwasów organicznych

1. Gdy azotyn w stawie przekroczy normę, użycie kwasów organicznych obniży pH i zwiększy toksyczność azotynów.

2. Nie można go stosować z tiosiarczanem sodu. Tiosiarczan sodu reaguje z kwasem, tworząc dwutlenek siarki i siarkę elementarną, które zatruwają odmiany hodowlane.

3. Nie można go stosować z humianem sodu. Humus sodu jest słabo zasadowy, a efekt będzie znacznie zmniejszony, jeśli zastosuje się oba.

★ Czynniki wpływające na stosowanie kwasów organicznych

1. Dawkowanie: gdy ten sam kwas organiczny zostanie dodany do karmy zwierząt wodnych, ale stężenie masowe jest inne, efekt jest również inny. Wystąpiły różnice w szybkości przyrostu masy, szybkości wzrostu, szybkości wykorzystania paszy i wydajności białka; W pewnym zakresie dodatku kwasu organicznego, wraz ze wzrostem dodatku kwasu organicznego, będzie promowany wzrost odmian hodowlanych, ale gdy przekroczy określony zakres, zbyt wysoki lub zbyt niski dodatek kwasu organicznego będzie hamował wzrost odmian hodowlanych i zmniejszyć wykorzystanie paszy, a najbardziej odpowiedni dodatek kwasu organicznego dla różnych zwierząt wodnych będzie inny.

2. Okres dodawania: efekt dodawania kwasów organicznych w różnych stadiach wzrostu zwierząt wodnych jest różny. Wyniki wykazały, że efekt pobudzania wzrostu był najlepszy w młodym wieku, a tempo przyrostu masy było najwyższe, do 24,8%. W wieku dorosłym efekt był oczywisty w innych aspektach, takich jak stres antyimmunologiczny.

3. Inne składniki paszy: kwasy organiczne działają synergistycznie z innymi składnikami paszy. Białko i tłuszcze zawarte w paszy mają wyższą moc buforującą, co może poprawić kwasowość paszy, zmniejszyć zdolność buforowania paszy, ułatwić wchłanianie i metabolizm, wpływając tym samym na pobieranie i trawienie pokarmu.

4. Warunki zewnętrzne: odpowiednia temperatura wody, zróżnicowanie i struktura populacji innych gatunków fitoplanktonu w środowisku wodnym, dobrej jakości pasza, dobrze rozwinięty i wolny od chorób narybek oraz rozsądna gęstość obsady są również bardzo ważne dla najlepszego działania kwasów organicznych .

5. Bardziej aktywne związki organiczne kwasów: dodanie bardziej aktywnych może zmniejszyć ilość dodanych kwasów organicznych i lepiej osiągnąć cel.


Czas publikacji: 24 czerwca-2021