produkt

61-54-1, tryptamina

Krótki opis:


Szczegóły produktu

FAQ

Tagi produktów

Nazwy

Nazwa tryptamina
Synonim Więcej synonimów

 tryptamina Aktywność biologiczna

Opis Tryptaminae jest alkaloidem monoaminowym, podobnie jak inne aminy śladowe, uważa się, że odgrywa rolę neuromodulatora lub neuroprzekaźnika.
Powiązany katalog
Cel

Ludzki metabolit endogenny

Bibliografia

[1]. Jones RS, et al. Tryptamina: neuromodulator czy neuroprzekaźnik w mózgu ssaków? Prog Neurobiol. 1982;19(1-2):117-39.

 Właściwości chemiczne i fizyczne

Gęstość 1,2±0,1g/cm3
Temperatura wrzenia 378,8±0,0°C przy 760 mmHg
Temperatura topnienia 113-116 °C (dosł.)
Formuła molekularna C10H12N2
Waga molekularna 160.216
Punkt zapłonu 187,7±8,1°C
Dokładna masa 160.100052
PSA 41,81000
LogP 1,38
Ciśnienie pary 0,0±0,8 mmHg w 25°C
Współczynnik załamania światła 1,669
Rozpuszczalność w wodzie nieistotny

 Informacje toksykologiczne

IDENTYFIKACJA CHEMICZNA

NUMER RTECS :
NL4020000
NAZWA CHEMICZNA :
Indol, 3-(2-aminoetylo)-
NUMER REJESTRACYJNY CAS:
61-54-1
NR REFERENCYJNY BEILSTEIN :
0125513
OSTATNIO ZAKTUALIZOWANY :
199612
CYTOWANE ELEMENTY DANYCH:
3
FORMUŁA MOLEKULARNA :
C10-H12-N2
WAGA MOLEKULARNA :
160,24
ZAPIS WISWESSER LINE:
T56 BMJ D2Z

DANE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA

DANE DOTYCZĄCE TOKSYCZNOŚCI OSTREJ

RODZAJ BADANIA:
LD50 – dawka śmiertelna, 50 procent zabija
DROGA NARAŻENIA :
dootrzewnowo
OBSERWOWANE GATUNKI:
Gryzoń – szczur
DAWKA/CZAS TRWANIA:
223 mg/kg
DZIAŁANIA TOKSYCZNE:
Szczegóły niezgłoszonych skutków toksycznych inne niż śmiertelna wartość dawki
ODNIESIENIE :
JPMSAE Journal of Pharmaceutical Sciences. (American Pharmaceutical Assoc., 2215 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20037) V.50-1961- Tom (wydanie)/strona/rok: 66.1692,1977
RODZAJ BADANIA:
LD50 – dawka śmiertelna, 50 procent zabija
DROGA NARAŻENIA :
dootrzewnowo
OBSERWOWANE GATUNKI:
Gryzoń – mysz
DAWKA/CZAS TRWANIA:
100 mg/kg
DZIAŁANIA TOKSYCZNE:
Szczegóły niezgłoszonych skutków toksycznych inne niż śmiertelna wartość dawki
ODNIESIENIE :
EJMCA5 European Journal of Medicinal Chemistry – Chimie Therapeutique. (Editions Scientifiques Elsevier, 29 rue Buffon, F-75005, Paryż, Francja) V.9- 1974- Tom (numer)/strona/rok: 9 453 1974
RODZAJ BADANIA:
LD50 – dawka śmiertelna, 50 procent zabija
DROGA NARAŻENIA :
Podskórny
OBSERWOWANE GATUNKI:
Gryzoń – mysz
DAWKA/CZAS TRWANIA:
500 mg/kg
DZIAŁANIA TOKSYCZNE:
Behawioralne – senność (ogólna aktywność depresyjna)
ODNIESIENIE :
DPHFAK Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae. (Warszawa, Polska) V.18-24, 1966-72. Aby uzyskać informacje o wydawcy, zobacz PJPPAA. Tom (numer)/strona/rok: 22.313.1970

 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Symbol GHS07
GHS07
Hasło ostrzegawcze Ostrzeżenie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H315-H319-H335
Zwroty wskazujące środki ostrożności P261-P305 + P351 + P338
Sprzęt ochrony osobistej Osłony oczu;Rękawiczki;typ N95 (USA);filtr do respiratora typu P1 (EN143)
Kody zagrożeń Xi
Zwroty ryzyka 20/21/22-36/37/38-41-37/38-22
Frazy bezpieczeństwa S24/25
RIDADR NONH dla wszystkich rodzajów transportu
WGK Niemcy 3
RTECS NL4020000
Kod HS 29339990

 Trasa syntetyczna

Poprzednia 1/16 Kolejny

N-acetyltryptamine structure

N-acetylotryptam…

1016-47-3

~80%

 

tryptamine structure

tryptamina

61-54-1

Literatura: Shimizu, Yuhei; Morimoto, Hiroyuki; Zhang, Ming; Ohshima, Takashi Angewandte Chemie – wydanie międzynarodowe, 2012, tom. 51, # 34 s. 8564 – 8567
indole-3-glyoxylyl chloride structure

indol-3-glioksy…

22980-09-2

~%

 

tryptamine structure

tryptamina

61-54-1

Literatura: Dziennik Chińskiego Towarzystwa Chemicznego, obj. 54, # 5 pkt. 1363 – 1368
2-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]isoindole-1,3-dione structure

2-[2-(1H-indol-...

15741-71-6

~%

 

tryptamine structure

tryptamina

61-54-1

Literatura: Listy z chemii bioorganicznej i leczniczej, obj. 20, nr 1 pkt. 157 - 160

 Prekursor i downstream

Prekursor  9

Poprzednia 1/3 Kolejny

W dół rzeki  9

Poprzednia 1/3 Kolejny

 Zwyczaje

Kod HS 2933990090
streszczenie 2933990090. związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(ami) azotu. VAT: 17,0%. Stawka zwrotu podatku: 13,0%. . Taryfa KNU:6,5%. Taryfa ogólna:20,0%

 Artykuły54

Więcej artykułów

Wykorzystanie komercyjnych suchych drożdży bogatych w mannoproteiny do produkcji białego i różowego wina musującego.

J. Rolnictwo. Chemia Spożywcza 63 , 5670-81, (2015)

W winach musujących mannoproteiny uwalniane podczas autolizy drożdży w dużej mierze wpływają na ich końcową jakość. Ten proces jest bardzo powolny i może potrwać kilka miesięcy. Celem tej pracy było zbadanie efektu…

Enancjoselektywna synteza formalna ent-rynchofiliny i ent-izorynchofiliny.

Chem. Komunia. (Kamb.) 49(19) , 1954-6, (2013)

Wychodząc od (S)-tryptofanolu, formalnej syntezy ent-rynchofiliny i ent-izorynchofiliny, obejmującej stereoselektywne reakcje cyklokondensacji, spirocyklizacji i alkilacji oraz f…

Separacja tyraminy na polimerze z nadrukiem 2-(4-metoksyfenylo)etyloaminy: odpowiedź z badań teoretycznych i eksperymentalnych.

Talanta 129 , 155-64, (2014)

Polimer z nadrukiem 2-(4-metoksyfenylo)etyloaminy (MIP) został z powodzeniem zastosowany do selektywnego oddzielania tyraminy. Do przewidzenia powinowactwa matrycy polimerowej zastosowano analizę obliczeniową…

 Synonimy

2-(1H-indol-3-ilo)etyloamina
Tryptamina
1H-indolo-3-etanoamina
2-indol-3-ilo-etyloamina
Indol-etyloamina
L-TRYPTAMINA
EINECS 200-510-5
2-indol-3-ilo-aetyloamina
Tryptamina
3-Indoletanamina
2-(1H-indol-3-ilo)etanoamina
MFCD00005661
TRYPTAMINA(P)
125513
T56 BMJ D2Z
[2-(1H-indol-3-ilo)-etylo]amina
TRIPTAMINA
(1H-indol-3-ilo)etanoamina
2-indol-3-iloetyloamina

 

 

 

 

Nazwy

Nazwa tryptamina
Synonim Więcej synonimów

 Aktywność biologiczna tryptaminy

Opis Tryptamina jest alkaloidem monoaminowym, podobnie jak inne aminy śladowe, uważa się, że odgrywa rolę neuromodulatora lub neuroprzekaźnika.
Powiązany katalog
Cel

Ludzki metabolit endogenny

Bibliografia

[1]. Jones RS, et al. Tryptamina: neuromodulator czy neuroprzekaźnik w mózgu ssaków? Prog Neurobiol. 1982;19(1-2):117-39.

 Właściwości chemiczne i fizyczne

Gęstość 1,2±0,1g/cm3
Temperatura wrzenia 378,8±0,0°C przy 760 mmHg
Temperatura topnienia 113-116 °C (dosł.)
Formuła molekularna C10H12N2
Waga molekularna 160.216
Punkt zapłonu 187,7±8,1°C
Dokładna masa 160.100052
PSA 41,81000
LogP 1,38
Ciśnienie pary 0,0±0,8 mmHg w 25°C
Współczynnik załamania światła 1,669
Rozpuszczalność w wodzie nieistotny

 Informacje toksykologiczne

IDENTYFIKACJA CHEMICZNA

NUMER RTECS :
NL4020000
NAZWA CHEMICZNA :
Indol, 3-(2-aminoetylo)-
NUMER REJESTRACYJNY CAS:
61-54-1
NR REFERENCYJNY BEILSTEIN :
0125513
OSTATNIO ZAKTUALIZOWANY :
199612
CYTOWANE ELEMENTY DANYCH:
3
FORMUŁA MOLEKULARNA :
C10-H12-N2
WAGA MOLEKULARNA :
160,24
ZAPIS WISWESSER LINE:
T56 BMJ D2Z

DANE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA

DANE DOTYCZĄCE TOKSYCZNOŚCI OSTREJ

RODZAJ BADANIA:
LD50 – dawka śmiertelna, 50 procent zabija
DROGA NARAŻENIA :
dootrzewnowo
OBSERWOWANE GATUNKI:
Gryzoń – szczur
DAWKA/CZAS TRWANIA:
223 mg/kg
DZIAŁANIA TOKSYCZNE:
Szczegóły niezgłoszonych skutków toksycznych inne niż śmiertelna wartość dawki
ODNIESIENIE :
JPMSAE Journal of Pharmaceutical Sciences. (American Pharmaceutical Assoc., 2215 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20037) V.50-1961- Tom (wydanie)/strona/rok: 66.1692,1977
RODZAJ BADANIA:
LD50 – dawka śmiertelna, 50 procent zabija
DROGA NARAŻENIA :
dootrzewnowo
OBSERWOWANE GATUNKI:
Gryzoń – mysz
DAWKA/CZAS TRWANIA:
100 mg/kg
DZIAŁANIA TOKSYCZNE:
Szczegóły niezgłoszonych skutków toksycznych inne niż śmiertelna wartość dawki
ODNIESIENIE :
EJMCA5 European Journal of Medicinal Chemistry – Chimie Therapeutique. (Editions Scientifiques Elsevier, 29 rue Buffon, F-75005, Paryż, Francja) V.9- 1974- Tom (numer)/strona/rok: 9 453 1974
RODZAJ BADANIA:
LD50 – dawka śmiertelna, 50 procent zabija
DROGA NARAŻENIA :
Podskórny
OBSERWOWANE GATUNKI:
Gryzoń – mysz
DAWKA/CZAS TRWANIA:
500 mg/kg
DZIAŁANIA TOKSYCZNE:
Behawioralne – senność (ogólna aktywność depresyjna)
ODNIESIENIE :
DPHFAK Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae. (Warszawa, Polska) V.18-24, 1966-72. Aby uzyskać informacje o wydawcy, zobacz PJPPAA. Tom (numer)/strona/rok: 22.313.1970

 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Symbol GHS07
GHS07
Hasło ostrzegawcze Ostrzeżenie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H315-H319-H335
Zwroty wskazujące środki ostrożności P261-P305 + P351 + P338
Sprzęt ochrony osobistej Osłony oczu;Rękawiczki;typ N95 (USA);filtr do respiratora typu P1 (EN143)
Kody zagrożeń Xi
Zwroty ryzyka 20/21/22-36/37/38-41-37/38-22
Frazy bezpieczeństwa S24/25
RIDADR NONH dla wszystkich rodzajów transportu
WGK Niemcy 3
RTECS NL4020000
Kod HS 29339990

 Trasa syntetyczna

Poprzednia 1/16 Kolejny

N-acetyltryptamine structure

N-acetylotryptam…

1016-47-3

~80%

 

tryptamine structure

tryptamina

61-54-1

Literatura: Shimizu, Yuhei; Morimoto, Hiroyuki; Zhang, Ming; Ohshima, Takashi Angewandte Chemie – wydanie międzynarodowe, 2012, tom. 51, # 34 s. 8564 – 8567
indole-3-glyoxylyl chloride structure

indol-3-glioksy…

22980-09-2

~%

 

tryptamine structure

tryptamina

61-54-1

Literatura: Dziennik Chińskiego Towarzystwa Chemicznego, obj. 54, # 5 pkt. 1363 – 1368
2-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]isoindole-1,3-dione structure

2-[2-(1H-indol-...

15741-71-6

~%

 

tryptamine structure

tryptamina

61-54-1

Literatura: Listy z chemii bioorganicznej i leczniczej, obj. 20, nr 1 pkt. 157 - 160

 Prekursor i downstream

Prekursor  9

Poprzednia 1/3 Kolejny

W dół rzeki  9

Poprzednia 1/3 Kolejny

 Zwyczaje

Kod HS 2933990090
streszczenie 2933990090. związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(ami) azotu. VAT: 17,0%. Stawka zwrotu podatku: 13,0%. . Taryfa KNU:6,5%. Taryfa ogólna:20,0%

 Artykuły54

Więcej artykułów

Wykorzystanie komercyjnych suchych drożdży bogatych w mannoproteiny do produkcji białego i różowego wina musującego.

J. Rolnictwo. Chemia Spożywcza 63 , 5670-81, (2015)

W winach musujących mannoproteiny uwalniane podczas autolizy drożdży w dużej mierze wpływają na ich końcową jakość. Ten proces jest bardzo powolny i może potrwać kilka miesięcy. Celem tej pracy było zbadanie efektu…

Enancjoselektywna synteza formalna ent-rynchofiliny i ent-izorynchofiliny.

Chem. Komunia. (Kamb.) 49(19) , 1954-6, (2013)

Wychodząc od (S)-tryptofanolu, formalnej syntezy ent-rynchofiliny i ent-izorynchofiliny, obejmującej stereoselektywne reakcje cyklokondensacji, spirocyklizacji i alkilacji oraz f…

Separacja tyraminy na polimerze z nadrukiem 2-(4-metoksyfenylo)etyloaminy: odpowiedź z badań teoretycznych i eksperymentalnych.

Talanta 129 , 155-64, (2014)

Polimer z nadrukiem 2-(4-metoksyfenylo)etyloaminy (MIP) został z powodzeniem zastosowany do selektywnego oddzielania tyraminy. Do przewidzenia powinowactwa matrycy polimerowej zastosowano analizę obliczeniową…

 Synonimy

2-(1H-indol-3-ilo)etyloamina
Tryptamina
1H-indolo-3-etanoamina
2-indol-3-ilo-etyloamina
Indol-etyloamina
L-TRYPTAMINA
EINECS 200-510-5
2-indol-3-ilo-aetyloamina
Tryptamina
3-Indoletanamina
2-(1H-indol-3-ilo)etanoamina
MFCD00005661
TRYPTAMINA(P)
125513
T56 BMJ D2Z
[2-(1H-indol-3-ilo)-etylo]amina
TRIPTAMINA
(1H-indol-3-ilo)etanoamina
2-indol-3-iloetyloamina

 • Poprzedni:
 • Kolejny:

 • Skontaktuj się z nami:

  skype/wechat/whatsapp :+ 8617172178866
  e-mail:victoria@chinadumi.com

   

   

  Uszczelka

  gfhdfh (2)

   

  Dlaczego właśnie my?
  1. Ścisły dobór surowców, nasze produkty są najwyższej czystości.
  2. Rozsądna i konkurencyjna cena. Zapewnij najlepszą i profesjonalną obsługę.
  3. Szybka dostawa próbek, próbek z magazynu. Niezawodny sposób wysyłki.
  4. Pełne doświadczenie w załadunku dużych kontenerów w chińskim porcie morskim.
  5. Najlepsza obsługa po wysyłce.
  6. Profesjonalne dokumenty do odprawy celnej.

   

  Często zadawane pytania:
  P1: Czy dostarczysz próbki do testów?
  Odp .: Bezpłatne próbki do oceny jakości większości produktów, ale klienci muszą jedynie ponieść opłatę za wysyłkę za dostarczenie próbek do Twoich drzwi.

  P2: Jakie jest twoje MOQ?
  Odp .: W przypadku produktu o wysokiej wartości nasze MOQ zaczyna się od 10g, 100g i 1kg.

  P3: Jakie warunki płatności akceptujesz?
  Odp.: Western Union, konto korporacyjne, BTC itp

  P4: A co z czasem dostawy?
  Odp .: Ogólnie rzecz biorąc, po otrzymaniu zaliczki zajmie to od 3 do 5 dni.

  P5: Jak traktujesz reklamację dotyczącą jakości?
  Odp .: Przede wszystkim nasza kontrola jakości zmniejszy problem z jakością prawie do zera. Jeśli wystąpi prawdziwy problem z jakością spowodowany przez nas, wyślemy ci darmowe towary do wymiany lub zwrócimy ci stratę.

 • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas